Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivačná činnosť - Ponuky práce v okrese Liptovský Mikuláš

7. 3. 2011

1. Zoznam obcí a miest v okrese, v rámci nich prípadných organizácii obcami a mestami zriadených, v ktorých sa aktuálne vykonávajú menšie obecné služby v zmysle § 52, Zák. 5/ 2004, spolu s počtom uchádzačov o zamestnanie (UoZ) pre každú obec, ako aj pre každú organizáciu a spolu so špecifikáciou prác vykonávaných v rámci menších obecných služieb.

 

Mesto, obec

počet UoZ

špecifikácia  prác

Bobrovec

1

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Jakubovany

1

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Jamník

5

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Liptovský Hrádok

5

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Liptovský Mikuláš

35

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Liptovský Ondrej

4

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Liptovský Peter

2

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Partizánska Ľupča

3

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Vavrišovo

1

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

Veľké Borové

2

zimná, jarná a letná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, pomocné údržbárske, maliarske a natieračské práce, stavebné, stolárske a upratovacie práce na majetku miest a obcí, športovísk a ihrísk

59

 

 

2. Zoznam právnickych a fyzických osôb v okrese, v ktorých sa aktuálne vykonávajú dobrovoľnícke služby v zmysle § 52 a, Zák. 5/ 2004, spolu s počtom UoZ pre každú organizáciu a spolu so špecifikáciou prác vykonávaných v rámci dobrovoľníckych služieb.

 

Právnická alebo fyzická osoba

počet UoZ

špecifikácia prác

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš

4

sociálne služby

Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Liptovský Mikuláš

7

sociálne služby

Spišská katolícka charita, Liptovský Mikuláš

7

sociálne služby

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

4

sociálne služby

22

 

 

3. Úhrnné počty UoZ v okrese, ktorí pracovali v jednotlivých rokoch 2007 – 2010 v rámci malých obecných služieb aj v rámci dobrovoľníckych služieb.

 

Rok

menšie obecné služby (§ 52)

dobrovoľnícke služby (§ 52a, v r. 2007 – dobrovoľnícke práce: § 52. ods. 5)

2007

1 392

 

2008

1 398

101

2009

284

38

2010

592

14

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.