Choď na obsah Choď na menu
 


Liptovský Mikuláš

15. 12. 2010

Mesto Liptovský Mikuláš

 

Primátor: Alexander Slafkovský, MUDr., 59 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Petrovičovo nábrežie 600/22, 5 753, Zvolený, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS

 

Kandidáti na primátora:

 

Ján Blcháč, Ing., PhD., 51 r., primátor, Liptovský Mikuláš, Borbisova 654/37, 5 613, SMER, SNS, ĽS-HZDS

Ján Droppa, JUDr., 56 r., advokát, Liptovský Mikuláš, Brezová 487/3, 1 457, NEKA

Ľubomír Marjovič, Ing., 60 r., mestský policajt, Liptovský Mikuláš, J. Žuffu 253/35, 71, ZRS

 

Kandidáti na poslancov:

 

Oldřich Drahovzal, MUDr., 58 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1248/1,

Jakub Flimel, 21 r., študent, Liptovský Mikuláš, Komenského 1261/5,

Matej Géci, Bc., 25 r., riaditeľ spoločnosti, Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 1255/35,

Rudolf Huna, Ing., 56 r., vysokoškolský pedagóg, Liptovský Mikuláš, 1. mája 1945/51,

Ján Juda, Ing., 68 r., dôchodca, Liptovský Mikuláš, Čs. brigády 1878/15,

Ján Kováč, 53 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1513/29,

Vincent Kultán, Mgr., 28 r., geofyzik, Liptovský Mikuláš, Jesenského 1314/5,

Jaroslav Lehotský, Ing., 65 r., ekonóm, Liptovský Mikuláš, Sládkovičova 1487/23,

Milan Lisý, 53 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Hviezdoslavova 1479/4,

Roman Mojžiš, MUDr., 58 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38,

Vladimír Rengevič, Ing., 37 r., grafik, Liptovský Mikuláš, Tranovského 1213/19,

Pavel Strych, 40 r., plavčík, Liptovský Mikuláš, Hurbanova 1491/14,

Ivan Vozár, JUDr., 56 r., advokát, Liptovský Mikuláš, Kukučínova 2324/20,

Eva Webbinková, RNDr., 48 r., podnikateľka, Liptovský Mikuláš, Hviezdoslavova 1865/16,

Danka Žiaranová, MVDr., 65 r., veterinárna lekárka, Liptovský Mikuláš, Podtatranského 1576/30,

Rastislav Adamčák, 35 r., riaditeľ pobočky banky, Liptovský Mikuláš, Kollárova 3588/28,

Ján Blcháč, Ing., PhD., 51 r., primátor, Liptovský Mikuláš, Borbisova 654/37,

Pavel Bobák, Ing. arch., CSc., 56 r., zástupca primátora, Liptovský Mikuláš, 1. mája 1544/92,

Peter Cibák, 52 r., tréner, Liptovský Mikuláš, Štúrova 4330/27,

Lucia Cukerová, Ing., 33 r., projektový manažér, Liptovský Mikuláš, Vrbická 1894/14,

Lukáš Gajarský, 21 r., študent, Liptovský Mikuláš, Borbisova 1969/30,

Oľga Husárová, Mgr., 59 r., dôchodkyňa, Liptovský Mikuláš, J. Alexyho 1819/12,

Adriana Chrapčiaková, Mgr., 41 r., riaditeľka ZŠ, Liptovský Mikuláš, Kollárova 3526/15,

Pavol Klonga, 41 r., technický pracovník, Liptovský Mikuláš, Vitálišovce 294,

Ján Kučmík, Mgr., 59 r., pedagóg, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš,

Miroslav Mahdal, Mgr., 37 r., živnostník, Liptovský Mikuláš, Bellova 1947/11,

Peter Majdek, JUDr., 30 r., právnik, Liptovský Mikuláš, Socháňova 1783/19,

Jozef Matis, Doc.,RSDr., PhD., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu

1797/57,

Michal Neštický, RSDr., 68 r., dôchodca, Liptovský Mikuláš, Vrbická 1883/34,

Alžbeta Smiešna, MUDr., 59 r., lekárka, Liptovský Mikuláš, Vrbická 1894/18,

Vladimír Stankoviansky, Ing., 70 r., dôchodca, Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu 1797/56,

Karol Székely, 30 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu 1808/60,

Anton Urgela, 66 r., riaditeľ, Liptovský Mikuláš, Vrbická 1894/20,

Boris Vacek, Mgr., 68 r., učiteľ, Liptovský Mikuláš, Borbisova 1969/32,

Eva Vetríková, Mgr., 31 r., učiteľka, Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu 1734/23,

Marta Voštináková, MUDr., 59 r., lekárka, Liptovský Mikuláš, Vrlíkova 1884/68,

Jaroslav Barok, MUDr., 54 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Pod slivkou 512/1,

Milan Bíroš, 43 r., invalidný dôchodca, Liptovský Mikuláš, Jefremovská 632/10,

Miroslav Boďa, MUDr., 48 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Nábr. Janka Kráľa 1293/6,

Jaroslav Čefo, Ing., 44 r., manažér, Liptovský Mikuláš, Kemi 627/4,

Veronika Deáková, 18 r., študentka, Liptovský Mikuláš, Žiarska 604/6,

Rastislav Dzuroška, 39 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Rázusova 1821/13,

Dušan Fabian, 50 r., manažér, Liptovský Mikuláš, Žiarska 603/5,

Edita Havránková, PhDr., 56 r., profesorka, Liptovský Mikuláš, Brezová 488/8,

Jaroslav Kmeč, Ing., 37 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Senická 626/5,

Martin Krajčí, Mgr., 37 r., právnik, Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu 1796/53,

Milan Kružliak, Ing., 61 r., ekonóm, Liptovský Mikuláš, Dubová 495/11,

Jana Líšková, 45 r., ekonómka, Liptovský Mikuláš, Morušová 517/11,

Michaela Majerčiaková, 18 r., študentka, Liptovský Mikuláš, Kemi 627/1,

Jaroslav Micenko, Mgr., 35 r., právnik, Liptovský Mikuláš, Vrbická 1894/10,

Lubomír Mikita, Ing., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Liptovský Mikuláš, Cédrová 490/5,

Ladislav Pardel, Mgr., 49 r., štátny zamestnanec - radca, Liptovský Mikuláš, Žiarska 601/1,

Dušan Plaček, Mgr., 53 r., sociálny pracovník, Liptovský Mikuláš, Dubová 493/7,

Ľubica Slotková, 29 r., podnikateľka, Liptovský Mikuláš, Gaštanová 511/2,

Milan Sopóci, Prof.,Ing., PhD., 59 r., vysokoškolský pedagóg, Liptovský Mikuláš, Vitálišovce 820,

Ľubica Staroňová, Mgr., 47 r., pôrodná asistentka, Liptovský Mikuláš, Senická 622/1,

Milan Stromko, 61 r., riaditeľ, Liptovský Mikuláš, Agátová 485/10,

Pavol Szeman, 36 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Lounská 629/1,

Miroslav Šutliak, JUDr., 54 r., právnik, Liptovský Mikuláš, Lipová 525/8,

Rudolf Urbanovič, Ing., 50 r., prednosta MsÚ, Liptovský Mikuláš, Pod slivkou 520/11,

Dušan Vinčur, Ing., 51 r., predseda VD, Liptovský Mikuláš, Pod slivkou 512/2,

Jeroným Klohna, Ing., 51 r., stavebný technik, Liptovský Mikuláš, Pobrežná 430/1,

Jozef Repaský, Ing., 52 r., technik, Liptovský Mikuláš, Sihoťská 455/32,

Peter Vrlík, 46 r., spisovateľ, publicista, Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu 1799/64,

Miroslav Burgel, 51 r., živnostník, Liptovský Mikuláš, Iľanovo 115,

Soňa Čupková, 45 r., detská sestra, Liptovský Mikuláš, Ploštín 112,

Pavel Ferenčík, Ing., 56 r., vedúci dopravy, Liptovský Mikuláš, Bodice 165,

Štefan Ganoczy, Ing., PhD., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Liptovský Mikuláš, Bodice 118,

Jozef Bobák, Ing., 53 r., obchodný manažér, Liptovský Mikuláš, Priehradná 548/13,

Ján Droppa, JUDr., 56 r., advokát, Liptovský Mikuláš, Brezová 487/3,

Ján Grendel, 37 r., vedúci prevádzky, Liptovský Mikuláš, E. Penkalu 877/3,

Dušan Grešo, Ing., 60 r., riaditeľ VPS, Liptovský Mikuláš, Vranovská 478/3,

Ivan Hollý, 35 r., robotník, Liptovský Mikuláš, Benice 25,

Peter Jurčo, Ing., 36 r., obchodný zástupca, Liptovský Mikuláš, Priehradná 569/21,

Magdaléna Kostolná, 62 r., dôchodkyňa, Liptovský Mikuláš, Vranovská 530,

Libor Ladányi, Bc., 23 r., študent, Liptovský Mikuláš, Mlynská 163/8,

Ľubomír Marjovič, Ing., 60 r., mestský policajt, Liptovský Mikuláš, J. Žuffu 253/35,

Marek Nemec, 22 r., umelecký stolár, Liptovský Mikuláš, Hrušková 513/1,

Milan Olejár, MUDr., 56 r., lekár, Liptovský Mikuláš, Demänovská 1463/39,

Miroslava Palanová, Mgr. art., 41 r., riaditeľka LKS, Liptovský Mikuláš, Palúčanská 626/87,

Dušan Tekeljak, RNDr., 53 r., ekológ, Liptovský Mikuláš, Petrovičovo nábrežie 436/2,

Milan Trnovský, JUDr., 54 r., advokát, Liptovský Mikuláš, Palúčanská 616/61,

Jozef Gonda, 56 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, Tehliarska 280/29,

Jozef Kruták, 55 r., technik, Liptovský Mikuláš, Roľnícka 452/22,

Milan Kučera, 47 r., technik, Liptovský Mikuláš, Štúrova 1349/39,

Vladimír Majer, MVDr., 49 r., veterinárny lekár, Liptovský Mikuláš, Mincova 535/35,

 

Miestna volebná komisia

 

Predseda: Kotian Michal

Podpredseda Mičuda Miroslav

Členovia: 5, vrátane predsedu a podpredsedu

 

Zapisovateľ: Tomčík Jaroslav

 

Sídla okrskov a mená zapisovateľov

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.